Kategori: T Alternatif Enerji

Yenilenebilir Yakıtlar Biodizel ve Ethanol temelli benzin

Blogda ağırlıklı olarak elektrik araçlar ve hibrit çözümlerden bahsettim.  

Arada unutulmaması gereken ve varlığı ile çevreye katkısı olan bir enerji kaynağı daha var. Bunlar bio-dizel ve ethanol temelli yakıtlar.
Daha önce 2 farklı bio-dizel tesisinde proses otomasyonu gerçekleştirdik.  Devreye aldık.  
ABD’de bu işler sessizce devam ediyor görülen.  Şimdide yosun ve alglerden biodizel üretmeye ve bunu ticari olarak sürücülere sunmaya başlamışlar. Özellikle California ve Seattle’da farklı noktalarda yakıtlarını satıyorlar.  Yani artık teoriden pratiğe geçmeye başlamışlar.
Bu konu ile ilgili 2 makale ekte.

İtalya toplam elektrik ihtiyacının %7.3’ünü Güneşten sağlamayı başardı.

2013 yılının ilk 7 ayında yapılan ölçümlerde, İtalya enerji ihtiyacının %7,3’ünü güneşten karşılamış.  Bu tam 13GWh elektrik enerjisine karşı geliyormuş.

İtalya 2013 yılının ilk 7 ayı 13.8GWH elektriği Güneşten üretti.

Makaleyi okudu iseniz gelin sizle biraz hesap yapalım.
Ülkemizde 1kWh elektrik enerjisi yaklaşık 0.28TL.
13.8GWh elektrik enerjisi 3.866.000.000 TL yapıyor.
Yani yıln ilk 7 ayında 3.8 Milyar TL!!!

Bu 7 ayda üretilen enerjinin karşılığı.  Bunun ortalamasını alıp 12 ile çarparak 1 yılda neler olur bakar isek, yıllık üretim 6.628.800.000TL ediyor.  %10 hata payı olduğunu var sayar isek 6 Milyar TL yıl elektrik üretiminden bahsediyoruz.  Çevreyi kirletmeyen temiz enerji olması da cabası.

İtalya geçen yıla göre solar elektrikte %20 büyüme kaydetmiş.   Avrupa birliğinde hedef genelde tüm enerjinin %20’si olduğuna göre, doğru yolda ilerliyorlar.

Türkiye’nin 2013 cari açığı 53 milyar dolar ve bunun 50 Milyar doları Enerji açığı.  İtalya benzeri yatırımlar ile bu makası lehimize döndürmek mümkün.  Ürettikçe büyüyen ve enerji ihtiyacı artan ülkemizde yenilenebilir kaynaklar ile enerji paketine destek olmak çok büyük önem taşıyor.

Kaynak: Denizbank Ağustos Finans Bülteni

Almanya Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretiminde Rekor kırdı 22GW!

Alternatif enerji kaynaklarına planlı ve mantıklı yatırım yapan Almanya, bunun sonuçlarını almaya başladı.  22GW ile güneş enerjisinden elektrik üretiminde rekor kırdılar!  Düşünü bu rekoru çok daha fazla güneş alan bir Akdeniz ülkesi değil, yağmuru soğuğu Alpler’deki karı ile meşhur Almanya kırdı.
Bu ne demek?
– Almanya dış enerji kaynaklarına özellikle de Rus doğal gazına olan bağımlılığını her geçen gün daha da azaltıyor.
– Fukuşima faciasından sonra deklare ettikleri, nükleer santralları kapatma hedeflerine de bir adın daha yaklaşıyorlar.  Bu üretilen enerji 20 nükleer santrale eşitmiş!

Akılcı yaklaşımlar, planlı yatırımlar ile ülkelerine ekonomik avantaj sağlıyorlar.  Yaşadıkları doğal ortamı koruyorlar.

Şimdi sırada bu enerjinin depolanması geliyor. Almanya gibi mühendislik ve temel bilimler konusunda çok iyi üniversitelere sahip olan bir ülke bunu da yapar.  Sonra geliştirdikleri teknolojiyi premium fiyatla Akdeniz kuşağında oturup siesta yapan, o nimet güneşin kadrini kıymetini bilmeyen bizim gibi ülkelere de satarlar.

Son derece de acımasızlar.  Kendi ülkelerinde bile alternatif enerji konusunda çalışan firmalar ekonomik olarak başarısız olurlarsa ya batıyorlar kapanıyorlar yada satılıyor.  Bu olanları iyi izlemek ve çalışmak lazım. Zira Türkiye’nin enerji faturasına akılcı bir çözüm bulması gerekiyor.

Konu hakkında çıkan haberler aşağıdaki linklerde.
Almanya’nın Yeşil Evrimi

Güneşin Fendi Nükleeri Yendi

Elde edilen enerji 20 Nükleer santrale eşdeğer!

Güneş Yoğunlaştırıcı

Özellikle çöl ve sıcak iklimler için gelecek vaat eden bir sistem.
%80 verim iddiası ile yapılan duyuru aşağıdaki linklerde.
Üstelik düşük maliyetli olacağı ve 1 kWh elektiği 10cente üretebilecek.
Bunlar çok iddialı rakamlar.  Halen PV verimleri %20’nin altında.

Sistem bir çok teknolojiyi içinde barındırıyor.  Güneş izleme, yoğunlaştırma, termal, pv.

Yüksek verimli fotovoltaik termal sistem 1

Yüksek verimli fotovoltaik termal sistem 2