G.F.Abbott isimli İngiliz 20. Yüzyılın başında Makedonya’nın belli şehirlerini gezer ve izlenimlerini kaleme alır.  1900 yılının Ağustos yolculuk başlıyor.  Gezgin trenle katırla at arabası ile şehirleri geziyor. Üsküp, Drama Selanik ve en son Athos dağını. Osmanlı hakkında çöküşü de izah eden görüşlerini yazıyor.  Yunan, Bulgar az da olsa Romen milliyetçiliğini anlatıyor.  Bölgeyi sahiplenmek için yapılanlar